orfeo bialetti

Zabezpečení dat firmy Orfeo Office s.r.o.

Společnost Orfeo Office s.r.o. se snaží, aby její produkty, aplikace a webové stránky byly pro každého uživatele bezpečné. Zabezpečení dat je pro nás velmi důležité. Nabízíme vám základní informace o tom, jakým způsobem se společnost Orfeo Office s.r.o. stará o bezpečnost dat.

Zásady zodpovědného zacházení s daty společnosti Orfeo Office s.r.o.

Zabezpečení dat je pro společnost Orfeo Office s.r.o. prioritou. Pokud se zabýváte kontrolou zabezpečení dat nebo jste zákazníkem společnosti Orfeo Office s.r.o. a domníváte se, že jste narazili na bezpečnostní problém nebo slabinu, velmi oceníme, pokud nás budete o zjištěných skutečnostech zodpovědným způsobem informovat. Nesnažte se prosím bez oprávnění proniknout k datům a upravovat je a nenarušujte funkci našich produktů, aplikací nebo webů.

Pokud se domníváte, že jste narazili na chybu zabezpečení nebo byste chtěli nahlásit bezpečnostní incident, kontaktujte nás prostřednictvím E-mailu: email_ds . Zašlete nám podrobný popis daného problému a uveďte e-mailovou adresu, na které bychom vás mohli zastihnout v případě potřeby dalších informací. Budeme se snažit vyřešit tuto záležitost co nejdříve. Vaší snahy o zachování maximálního zabezpečení produktů, aplikací a webů Orfeo Office s.r.o. si velmi vážíme. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří již bezpečnostní problémy nahlásili.

Často kladené otázky ohledně zabezpečení dat společnosti Orfeo Office s.r.o.

Jak se společnost Orfeo Office s.r.o. snaží předcházet bezpečnostním problémům a jak vzniklé problémy řeší?

Společnost Orfeo Office s.r.o. má speciální tým vybavený celou řadou bezpečnostních nástrojů, s jejichž pomocí nepřetržitě sleduje případné hrozby a chrání před nimi. Bezpečnostní tým úzce spolupracuje s ostatními týmy společnosti Orfeo Office s.r.o. a společně s nimi usiluje o maximální zabezpečení všech produktů, aplikací i webů. Tento tým také provádí pravidelnou údržbu serverů společnosti Orfeo Office s.r.o. a aplikuje doporučené opravy a aktualizace operačního systému.

Jak jsou chráněny moje osobní údaje?

Společnost Orfeo Office s.r.o. používá řadu ochranných systémů, procesů a služeb, jejichž kombinace vytváří pevnou bariéru na ochranu vašich dat. Společnost Orfeo Office s.r.o. svůj systém zabezpečení neustále kontroluje a snaží se ochranu vašich dat stále zlepšovat.

Mají k mým osobním údajům přístup třetí strany?

Prostudujte si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, kde je uvedeno, za jakých podmínek mohou být vaše údaje sdíleny se třetími stranami.